De Bijbel is een diepzinnig boek vol geheimen. Als je het woord op de juiste manier leest, niet het verhaal als belangrijkste maar haar boodschap, gaat het Woord zich openbaren. Wij lezen meestal niet wat er staat.

maandag 6 februari 2012

DE ARK IN DE VELDEN VAN EFRETA

Psalm 132, 6-10
Groot is de majesteit van de Heer !
In Efrata hoorden wij van de ark,
wij vonden hem in de velden van Jaär.
Laten wij zijn woning binnengaan,
ons neerbuigen aan zijn voeten.
Trek op, Heer, naar uw rustplaats,
U en uw machtige ark.
Laten uw priesters zich kleden in gerechtigheid,
uw getrouwen juichen van vreugde.
Wijs omwille van David, uw dienaar,
het verzoek van uw gezalfde niet af.

De Namen in de bijbel hebben allemaal hun betekenis in het Hebreeuws van de Bijbel en is daarom een boodschap van God.
De betekenis van deze namen weet ik jammer genoeg niet allemaa. De Ark, heeft in het Hebreeuws van de Bijbel de betekenis van: "Woord".
De Ark en het Woord zijn beiden onze bescherming en woonplaats.
De Ark of het Woord is onze schat in het hart.
Wanneer de Ark in het veld gevonden wordt is het Woord (God) uit hun (ons) midden. Leven we idee vreemde oorden of vanuit het ego.
Mooi is ook zoals in de Bijbel dan gesproken wordt over: “de Ark Des Verbond”
Het verbonden zijn met onze Vader, daar waar God zichzelf, Zijn Zelf gegeven heeft aan Zijn Zoon
Optrekken naar het hart waar de Berg Sion zich bevindt, ons verheugen, omwille van de Zoon die wij in werkelijkheid zijn.

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

Links naar deze post:

Een link maken

<< Homepage