De Bijbel is een diepzinnig boek vol geheimen. Als je het woord op de juiste manier leest, niet het verhaal als belangrijkste maar haar boodschap, gaat het Woord zich openbaren. Wij lezen meestal niet wat er staat.

maandag 12 september 2011

DE AFBRAAK VAN DE TEMPEL

De afbraak van de tempel

Joh. 2-13

Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem en zag daar hoe men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen. Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij. De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.

Het moet een vreeslijk aanblik geweest zijn daar op het tempelplein. Enkel handel om onschuldige dieren te verkopen die een vreselijk wreed lot te wachten stond. Het offeren voor een onzinnig, leugenachtig, verraderlijk idee. Het idee dat deze arme dieren de zonden en schuldenlasten van de mens zouden weg nemen.
Jezus heeft het vaak over valse profeten. De priesters die deze rituelen volbrengen en de menigte die hier aan mee werkte, zijn de valse profeten. Jezus kon deze vreselijke, onrechtvaardige, wrede gebeurtenissen op het plein voor Gods huis niet verdragen. Jezus vraagt ons hem te volgen. Ik zou hier geen seconde over twijfelen Hem hierin te volgen. Wat zou ik meesmijten !!!!. Het was niet vreemd dat het gezag en de menigte Jezus gingen haten. Het was hun handel, hun economie. Het is nu heden ten dage nog altijd zo gesteld. Hoe kan een rechtvaardige wereld tot stand komen door deze onrechtvaardige en onbarmhartige daden. Barmhartigheid en rechtvaardigheid zijn de twee peilers waaruit Gods wereld bestaat. De mensen zijn nog altijd hetzelfde als de priesters en menigte, waar Jezus zich tegen keerde op het tempelplein. De rechtvaardige trekt nog steeds aan het kortste eindje. De wereld die wij waarnemen wordt geleefd vanuit een collectief lager bewustzijn, de wereld van het ego. Onze wereld is nog dezelfde wereld als in de tijd van Jezus. Mensen die vanuit dit lager bewustzijn of ego leven doen mee aan deze onrechtvaardigheid en onbarmhartigheid. De valse profeten zijn dicht onder ons. Jezus die rein at en leefde vanuit barmhartigheid en rechtvaardigheid, niet alleen voor de mens maar ook voor het dier, die het O.T. kende zoals God het bedoeld heeft kon niet anders dan zo handelen. Het was zijn aard. Velen zullen met andere motieven komen aandragen, maar pas op, het zijn motieven van het ego hun eigenbelangen. Hieraan kun je de valse profeten kennen. Het zijn de vruchten van deze eigenbelangen die de tempel hebben afgebroken. Nog altijd is het Woord niet begrepen. En ze zullen met vele excuses komen om zich te rechtvaardigen. Maar Jezus zal tegen hen zeggen, wanneer zij profeteren in Zijn Naam en Hem niet volgen: ”Ik heb u niet gekend".

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

Links naar deze post:

Een link maken

<< Homepage