De Bijbel is een diepzinnig boek vol geheimen. Als je het woord op de juiste manier leest, niet het verhaal als belangrijkste maar haar boodschap, gaat het Woord zich openbaren. Wij lezen meestal niet wat er staat.

woensdag 31 augustus 2011

BRUILOFT TE KANA

Joh 2-8
Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze.

We lezen meestal niet het Woord, of de werkelijke betekenis van het Woord, maar het verhaal als waarheid.
Het gaat om het Woord, het Woord is een symbool wat een kracht inhoud. Het Woord is waarheid, en daar gaat het om.
Het ego heeft een fenomenale magische truc met het Woord, zoals wij het lezen uitgehaald. Het zorgt er voor dat wij het Woord anders begrijpen dan haar werkelijke, diepere betekenis. Het ego heeft het behoorlijk verdraaid. Kijk naar het woord misdaad, wordt dit woord niet begrepen als een grote zonde, of in ieder geval kun je als misdadiger niet naar de hemel. Zijn wij niet allen misdadigers? Wat is er zo misdadig aan het woord, misdaad? Het is gewoon een daad die mis ging, een vergissing die wij allen begaan. Hoe rampzalig is dit ons verkeerd geleerd. Het ego (duivel) is bang dat wij bewust worden of zoals de Bijbel het zegt, ontwaken. Bewust worden wie wij in werkelijkheid zijn, is ontwaken, of verlossing. God gaf zijn Zoon de volmacht van al zijn eigenschappen die Hij als als een zegel in zijn geestelijk hart(bewustzijn)drukt, zoals een koning in de Bijbel zijn zegel van zijn ring drukt als zijn volmacht. Gods zegel is Zijn Barmhartigheid, Liefde , Heerlijkheid en Glorie, als volmaakt Geluk. In ons hart (geestelijk Hart) of ons bewustzijn is deze zegel)code) opgeslagen als Het Woord of Zijn Naam, Zijn Naam is het zegel van Gods Kennis, Zijn Bewustzijn, Zijn Almacht. God maakt met Zijn naam Zijn Aanwezigheid (in ons) kenbaar. Het gaat in de Bijbel dus om het Woord. Daarom is alles wat ons gegeven is, elk verhaal als een metafoor. Het is een gebeuren wat altijd aanwezig zal zijn in ons bestaan, het is niet alleen toen gebeurd. Het verhaal van de bruiloft in Kana is hier een mooi voorbeeld van.
De Bruiloft heeft in Gods wereld, de geestelijke wereld de betekenis van èènwording. De bruiloft is niet toevallig een gebeurtenis waar Jezus Zijn eerste wonder dus plaats vindt. Het geeft aan dat Jezus de èènwording met de Vader had bereikt, Zijn totale overgave. Waar Vader en Zoon èèn zijn is alles mogelijk. De wijn die voor het Levende water symbool staat als genade en barmhartigheid stroomt voor een ieder daar aanwezig, rijkelijk in volle overvloed. Opdat een ieder dronken en verzadigd kan worden van de hemelse vreugde. Eenwording, overgave is een zo grote vreugde dat het de betekenis heeft gekregen als een hemelse bruiloft, een vereniging met de enige Liefde die we in deze wereld zoeken maar nooit zullen vinden. Het is jammer, eigenlijk catastrofaal dat de meeste van ons aan een bruiloft denken zo als deze wereld haar kent. Het geeft als het ware de mens een vrijbrief zich behoorlijk te buiten mogen gaan aan de drank, want Jezus veranderde water in wijn en zal dus zelf heus wel hebben mee gedronken.
Het woord van God is niet voor deze fysieke wereld, maar het ego laat het ons wel met het verstand van deze wereld begrijpen. Jezus veranderde water in Levend water, genade dat overvloedig stroomde voor ieder die aanwezig was en dronken werd van het hemelse geluk. Zo zie je hoe het ego (duivel) ons het Woord uitlegt. Het ego is als de dood dat wij het Woord echt gaan begrijpen, als wij het gaan begrijpen gaat het Woord zich als vanzelf openbaren. Hierdoor worden wij ons bewust wie wij zijn, en raakt het ego dus zijn 'macht' kwijt. Deze volmacht van de Zoon wordt nu bijna helemaal gebruikt door het ego (duivel). Kijk naar deze wereld, het kan Gods wereld niet zijn, het is de wereld van het ego. Door deze genade zien wij dat het Gods wereld niet is maar een illusie wereld van het ego. Door deze genade kunnen wij nu door de ogen van Christus, de wereld van God aanschouwen die totaal onschuldig en volmaakt is. De bruiloft is zo een schitterende metafoor of betekenis, voor onze overgave aan onze ware Liefde, die wij ons nu weer herinneren. We waren vergeten wie wij echt lief hadden in plaats van de god (ego) van deze wereld. Daarom zegt God: "Gij zult mij alleen aanbiden (lief hebben)". Ook weer niet diep genoeg begrepen. De Kerk leert ons dan, dat wij alleen onze God vanuit onze eigen geloofsovertuiging mogen geloven. Het is voor iedereen onze Vader, onze minnaar, onze geliefde, onze Schepper, onze Heer. De Levende Geest die in ons allen aanwezig is.

Er staat veel geschreven over dat God dronkenschap niet goed keurt, dan zal Jezus die het O.T. kende en leefde toch niet gaan suggereren door een wonder dat een mens zo veel mag drinken tot dat hij goed dronken is. Het wonder en de boodschap was, dronken zijn van hemelse vreugde door èènheid met de Vader.

Sef. 12
Dan doorzoek ik Jeruzalem met lampen,
straf ik hen die zich aan wijn te buiten gaan

Sir.29
Te veel wijn leidt tot bitterheid, ruzie en confict.

Men zal gerust wijn mogen drinken, maar men weet dat alles wat teveel is schade aanricht.
Maar de betekenis van het water dat in wijn verandert bij de bruiloft waar Jezus aanwezig was, heeft toch de betekenis van het Levende water. Het Levende water (wijn) dat dronken maakt van vreugde. De vreugde van de genadestroom van èènheid.

In dezelfde context dienen we ook het verhaal van de broodvermenigvuldiging te lezen.

Mt. 14-17
Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ [18] Hij zei: ‘Breng ze mij.’ [19] En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. [20] Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol.

Mt 4
“De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”

Het brood als symbool voor Gods Woord, Genade en Liefde, dat zich in overvloed onder de mensen verspreid.
0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

Links naar deze post:

Een link maken

<< Homepage