De Bijbel is een diepzinnig boek vol geheimen. Als je het woord op de juiste manier leest, niet het verhaal als belangrijkste maar haar boodschap, gaat het Woord zich openbaren. Wij lezen meestal niet wat er staat.

zondag 23 oktober 2011

ENKELE CITATEN OM TE OVERDENKEN

Als jij het accepteert, kan ik het vergeven.
Dit hoorde ik nadat ik verdrietig was na een steeds hardnekkig terugkerend gevoel. Acceptatie is een genezende kracht. Acceptatie heeft dezelfde betekenis en werking als vergeving, overgave of loslaten. Ik denk dat het ook te maken heeft met een identiteitscrisis, wat een tegenwerkende kracht van het ego is wanneer je, je bewust wordt wie je in werkelijkheid bent en waarvoor je uitverkoren bent. Gods Zoon, of de uitverkorene, een ieder van ons is deze uitverkorene. Vanuit acceptatie te leven, komt genezende kracht vrij. Gods Woord bevindt zich in ons hart het is er in geprint, gedrukt, (de blauwdruk of zegel waar de Bijbel over spreekt). Vandaar gaat het naar het brein of verstand, (hoofd waar het ego meestal op Gods plaats regeert) en wat daar gebeurt wil je niet weten. Het Woord wordt omgekeerd of verdraaid, naar eigenbelangen, om te overleven zoals een dier leeft. Daarom is het zo belangrijk te leven vanuit het hart.
Gods Woord zegt dat we moeten omkeren. Probeer dit te begrijpen vanuit de geest. Omkeren: niet vanuit de uiterlijke wereld, maar vanuit het innerlijke, het hart te leven is de betekenis.
In werkelijkheid zijn wij geest, bewustzijn, een gedachtebeeld van God, (geen lichaam) God gaf de mens een merkteken (symbool) mee. Het Woord geeft ons de beelden, wij denken met beelden. Door ons hier op te focussen is het beeld verdichte energie (vlees) geworden. Vlees heeft in het Hebreeuws een bredere betekenis: lichaam, boodschap. Wij zijn deze beelden gaan waarderen of vereren, (voor werkelijkheid gaan aanzien) en dat zijn de beelden die God verfoeit.

Jes. 42-6
In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen.
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden,
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen
en maak je tot een licht voor alle volken, om blinden de ogen te openen,
om gevangenen te bevrijden uit de kerker,
wie in het duister zitten uit de gevangenis. Ik ben de HEER, dat is mijn naam.
Ik deel mijn majesteit niet met een ander,
noch de lof die mij toekomt met een beeld.

Hiervan bewust te worden kan verwardheid of een identiteitscrisis veroorzaken, wat weer depressief maakt. Door steeds opnieuw het voor jezelf te bevestigen wie je bent, wordt het ego overwonnen en gaat de crisis over.
Jes. 42 Vind ik persoonlijk een van de mooiste en inspirerende vers. Hier hebben we weer een citaat over het beeld wat voor de meeste een groot struikelblok of een misleidende niet begrepen tekst is. We moeten echt dieper gaan of alleen met het hart lezen. Deze hele wereld is als een zelfgemaakt beeld ontstaan, doordat wij van het Woord, de merktekens of boodschappen die God ons gaf, echt lijkende beelden gemaakt hebben. Gedachten is werkelijk ‘fysieke’ energie. Gedachtebeelden, het is wetenschappelijk bewezen dat vormen of ‘materie’ op elkaar geperste energie is, gedachte-energie. Het kleinste deeltje ‘materie‘ of ’vorm’ neutron is als een wolkje. Het is mooi om hierbij aan de wolk te denken die Mozes vooruit gaat. Denk eraan dat de verhalen als boodschappen (merktekens) zijn, of metaforen. Het Woord is waarheid, het verhaal is de mantel of het kleed van God. Denken doen wij met beelden, het Zijn niet Gods gedachten maar gedachten die het ego maakt. Door te focussen op een beeld, ontstaat er samen geperste energie, wat gaat hechten aan gedachten. Informatie volgt de gedachten. Wij zijn een energieveld wat alle Kennis, informatie (eenheid) van God bevat, wij zijn als God. Het moet nu toch heel duidelijk zijn dat God niet de beelden bedoeld zoals de kerken ons geleerd hebben. Religies zij uitvindingen van het ego.
Wij zijn als dienaar van God. In dienst van God voor het verbond met de mensen. Wat zeggen wil dat wij de mensen weer moeten verbinden met God. Hun van blindheid dienen te genezen, wat betekent dat wij Gods wereld niet zien, doordat wij deze wereld als beelden of beeld voor zijn aangezicht geplaatst hebben. Door vergeving wordt de mens genezen van al zijn kwalen en uit de ballingschap van deze wereld(dodenrijk) verlost, wat de werkelijke betekenis is van : “verlossing”
Vergeven wat wij denken te zien, wij zien wat er niet is, daarom spreekt God van blindheid.

Jes. 43-8
Laat dit volk naar voren treden,
een blind volk, ook al heeft het ogen,
doof, ook al heeft het oren.

Jes. 11-11
Op die dag heft de Heer opnieuw zijn hand op
om de overlevenden van zijn volk vrij te kopen

De overlevenden zijn zij die zichzelf gegeven of vergeten hebben, omdat God dit vraagt. Het zijn zij die blijven leven. Wat zeggen wil: zij zullen geen dood meer kennen, (smaken)zij zijn zich bewust van het eeuwige leven, wat wij allemaal hebben. Maar zij die dit niet bewust zijn blijven in de droom of illusie van de dood. De ’overlevenden’ zijn zij die de wereld of de gehechtheid aan de wereld overwonnen hebben.


es. 52-2
Klop het stof van je af en sta op,
Jeruzalem, neem plaats op de troon.
De ketenen om je hals zijn losgemaakt,
gevangen vrouwe Sion.

Wij allen zijn vrij, we zijn verlost, alleen moeten we nog van de illusie, de onwetendheid bevrijd worden dat deze wereld (schepping) niet de werkelijkheid is en zonodig van moeten genieten. Door er van te genieten houden wij een illusie in stand. Van de wereld genieten is voor het ego, je dient van je Zelf te genieten, niets in de wereld kan de mens gelukkig maken, het ego wordt eventjes gelukkig. Het is een niet verzadigende moordmachine, maar als wij het door hebben kunnen wij het ook in liefde accepteren.

Eli het betekent: “mijn God” Eerst moet Eli komen, eer de verlosser komt. Wie oren heeft die horen. ( een uitspraak die met het verstand geïnterpreteerd is)

Eerst komen, voorop gaan. Wie gaat er bij de mens bijna altijd voorop, onwetend het ego. Zolang God niet voorop gaat kan de verlosser zijn taak niet volbrengen.

Mt. 27-46
Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?


Jer. 3-23
Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

Links naar deze post:

Een link maken

<< Homepage