De Bijbel is een diepzinnig boek vol geheimen. Als je het woord op de juiste manier leest, niet het verhaal als belangrijkste maar haar boodschap, gaat het Woord zich openbaren. Wij lezen meestal niet wat er staat.

zondag 28 oktober 2012

GELUKKIG DIE WONEN IN UW HUIS

Al wat we lezen al wat we waarnemen alle informatie die tot ons komt is betekenisloos en een illusie of droom. Deze Kennis en wijsheid kun je vinden in alle heilige boeken, het zijn onze eigen angstige gedachten die we buiten ons zelf projecteren . We hoeven nergens bang voor te zijn. Alleen maar dicht bij ons Zelf te zijn en proberen te blijven. Bij ons Zelf zijn is de betekenis van wat in de Bijbel geschreven staat:

Ps. 34-9 Proef en geniet: Hoe zoet is de heer; gelukkig is de mens die bij Hem gaat schuilen.

Ps 84- 5


Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u loven.
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.

Bij je Zelf zijn, is trouw zijn aan de Heer. De Heer is ons Zelf, een symbolische Naam voor het hogere Zelf in ons. De meeste van ons kennen alleen het lager bewustzijn en leven van uit dit bewustzijnsniveau. Deze hogere kracht of de Heer in ons, is wie wij werkelijk zijn, is onze ware Identiteit. God gaf Zijn, (Zich) ‘Zelf” aan Zijn Zoon. Ons Zelf is Zijn Zelf, wij zijn èèn,

Het is ook de betekenis van: De verzoening, Vergeving, Het Heilig Huwelijk, en de thuiskomst van de verloren Zoon. Allemaal metaforen dat we alleen bij Hem( ons Zelf) geborgen en gelukkig kunnen zijn. Het is dus belangrijk zoveel mogelijk ons bewust te zijn van ons Zelf, bij ons Zelf te zijn, in plaats van in de wereld, daar zijn wij niet gelukkig en veilig, het is niet ons thuis. De crisis die we momenteel waarnemen is een innerlijke crisis van het ego of ik dat zich moet afscheiden. Ook ons lichaam heeft geen betekenis en is niet door God geschapen. Het”wezen” wat mens betekent is geen lichaam maar geest, dat schiep God!

Joh 6-63

De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets.

Joh 3-5

Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.

Een lichaam kan niet opgenomen worden in de hemel dit zegt ook Paulus.

1Kor 15-50

Ik bedoel dit, broeders en zusters: vlees en bloed kunnen geen deel krijgen aan het koninkrijk van God: het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid.

Joh 14-17

De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.

Dit citaat is ook weer zo mooi, wat overeenstemt met een cursus in wonderen. Deze wereld die van het ego is kent en ‘ziet’ de waarheid werkelijk niet, het zijn enkel haar eigen gemaakte (gedachten) beelden die ze waarneemt, beelden die God zo ‘haat‘. De waarheid bevindt zich in ons Zelf, niet in de wereld!

Zo zie je in de Bijbel, “een cursus in wonderen” voorbij komen!

Enkele citaten over de waarheid van beelden.

Ps 73-20

Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer,
bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom.

Deze wereld kan als een nachtmerrie bezien worden, maar met de geest beschouwt is ze enkel liefde, het zijn maar beelden, die dienen om ons te doen ontwaken.

Jer. 10-5

Het is net een vogelverschrikker,
neergezet in een komkommerveld.
Het kan niet spreken
en moet worden gedragen,
want zelf kan het geen stap verzetten.
Heb voor beelden geen ontzag,
kwaad doen ze niet,
en goed nog minder.’

Dit is zo toepasbaar op ons lichaam als beeld. Het lichaam kan uit zichzelf helemaal niets, het is echt niets meer als een beeld. Het is de geest die leeft zoals Jezus zegt.

Zo kun je nog een héle poos doorgaan met de Bijbel naar waarheid te interpreteren.

1 reacties:

Blogger annie zei...

hallo annie Hele interessante site. Lees haar met veel geneoegen.

3 februari 2013 om 04:21

 

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

Links naar deze post:

Een link maken

<< Homepage