De Bijbel is een diepzinnig boek vol geheimen. Als je het woord op de juiste manier leest, niet het verhaal als belangrijkste maar haar boodschap, gaat het Woord zich openbaren. Wij lezen meestal niet wat er staat.

vrijdag 8 mei 2015

HET ZEGEL

Een ietwat ander stukje dan u gewend ben . Heb al enige tijd niets meer geplaatst. Er is een beetje een moeizame tijd aan vooraf gegaan, maar wel weer wat bij geleerd, vandaar het wat anders is. Het gaat over iets wat in de Bijbel staat maar zelden als onderwerp wordt besproken, het zegel of merkteken. Daar heb ik het al eens over gehad dacht ik, zei het wat anders. Het merkteken waar ik eerder over sprak heeft volgens mij een iets betere of logischere uitleg. Men moet wel een klein beetje op de hoogte zijn van het oorspronkelijke Joodse Gedachtegoed. In het Jodendom is de Levensboom of de Sefira wat stralend licht betekent heel belangrijk. De Sefira heeft tien lichten die alle tien een naam hebben. De hoogste heet Keter, dan Bina en Chochma. Deze drie sefirot zouden wij als de Heilige Drie Eenheid kunnen beschouwen. De laagste en laatste sefirot heet Malchoet, daar gaat het over wat betreft het merkteken. De Sefira of Levensboom is het die de eeuwige Scheppende Liefde en licht uitbreidt. Wanneer de onderste sefirot, Malchoet die zich opheft naar Bina ( is het licht van Barmhartigheid ) en zij naar beneden komt om de Scheppende liefde en licht belangeloos te schenken, onstaat er een ruimte die als als bemiddelaar wordt aangeduid. Deze ruimte wordt Zo`N genoemd en vervolgens wordt Malchoet vervuld. Nu begreep ik ook waar het woord Zoon haar oorsprong vandaan heeft. Voordat Malchoet het licht ontvangt worden ook de andere sefirot vervult, waarbij het licht telkens een beetje afzwakt, wat nodig is voor Malchoet. Vergeef mij de armzalige uitleg, het is te ingrijpend en te complex om het helemaal te begrijpen laat staan het uit te leggen. Maar het gaat per slot van rekening om het merkteken. Wanneer je, de naam Malchoet overdenkt zie je haar betekenis al een beetje. Het valt mij op dat er ontzettend veel Joodse woorden zich in ons taal bevinden. Mal, is een mal met dezelfde betekenis als de onze, en choet wordt op verschillende wijzen geschreven. Oa. Malchoet, Malcoet, Malcut, Malcot of Malkot. Het laatste heeft de betekenis van een huis, of kot wat bij ons een beetje een armzalig huis is geworden. In werkelijkheid wordt het dan: Een Mal van Gods Eeuwige Huis of Koninkrijk, die dit zegel, stempel, symbool of merkteken doorgeeft. Het Huis van De Levende God, Zijn eeuwige Koninkrijk. Malchoet is de stempel, van het zegel of het merkteken. Wanneer je deze Sefira of Levensboom bekijkt zie je volgens mijn visie het merkteken.  Het blijft toch de symboliek van alles wat wij waarnemen, het Eeuwige Koninkrijk in een wolk, vervormd, verraden en misbruikt. Deze visie die ik wat later  overdacht vond ik wat logischer om te kunnen aanvaarden dat het Koninkrijk Gods hier op aarde aanwezig is, dat wij er in eeuwigheid nu in leven, zei het nu in duisternis. In deze duisternis hebben wij zelf de beelden gemaakt. Het zijn onze gedachten, de gedachten van het ik of ego. Wij denken niet met God, het zijn enkel onze oordelende gedachten. Wij zijn of ik ( er is niets anders) ben hier om verlost te worden uit de duisternis, die door de Zo'N als bemiddelaar die de liefde en het licht van De Heer der Heerscharen Zelf of als Hem Zelf door Bina ( Goddelijke Moeder ) wordt doorgegeven aan Malchoet door bermiddeling van Zo'N die het op haar beurt weer doorgeeft, mdat het eeuwig is.  Een klein beetje vertaald van het Joodse denken naar ons Christelijke denken.

 Nu nog eventjes iets over de betekenis van de naam Abraham, heel toevallig las ik iets,waar mee ik een link kon leggen met deze naam, ook een Joods boekje, toevallig? Eerst was zijn naam Abram, na enige tijd zei God dat hij voortaan Abraham zou heten. Abra betekent; keer terug, ham; is de naam voor de Almachtige Levende God, en Heer der Heersharen. Abraham - Keer terug naar God.

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

Links naar deze post:

Een link maken

<< Homepage