De Bijbel is een diepzinnig boek vol geheimen. Als je het woord op de juiste manier leest, niet het verhaal als belangrijkste maar haar boodschap, gaat het Woord zich openbaren. Wij lezen meestal niet wat er staat.

dinsdag 29 januari 2013

En de Heer gaf Kain een merkteken


En de Heer gaf Kaïn een merkteken.

Buiten viel Kaïn zijn broer aan en vermoordde hem. De heer zei tegen Kaïn: ‘Waar is uw broer Abel?’ Hij antwoordde: ‘Ik weet het niet. Ben ik dan de hoeder van mijn broeder?’ En Hij zei: ‘Wat hebt u gedaan? Hoor, het bloed van uw broer roept uit de grond naar Mij! Daarom zult u vervloekt zijn, verbannen van de grond die zijn mond heeft geopend om uit uw hand het bloed van uw broer te ontvangen! De grond die u bewerkt zal niets meer opbrengen; een zwerver en een vagebond zult u zijn op de aarde!’ Kaïn zei tegen de heer: ‘Die straf is te zwaar om te dragen. U jaagt mij weg van de bebouwde grond, en ik zal ver van U vandaan moeten blijven. Ik zal een zwerver en een vagebond zijn op de aarde, en iedereen die mij ontmoet kan mij doden.’ Maar de heer antwoordde: ‘Nee! Wie het ook is die Kaïn doodt, hij zal zevenvoudig boeten!’] En de heer gaf Kaïn een merkteken om te voorkomen dat ieder die hem ontmoette hem zou doden. Daarna trok Kaïn weg uit de nabijheid van de heer en vestigde zich in het land Nod ten oosten van Eden.
Zo schitterend is de symboliek of het merkteken wat God de mens meegaf. Met de symboliek van dit verhaal begint het al om hier naar te kijken. Buiten viel Kaïn zijn broeder aan. Het buiten aanvallen, is dat Kaïn vanuit het ego of zich  verwijderd had van God, Zijn innerlijk, zijn broeder doodt. De grond of veld dat hij bewerken gaat  hij is zijn denkgeest,  het ego.  Dit veld waar op gezaaid wordt brengt geen vruchten meer voort. Hij is uit Gods Geest, Zijn Veld of Grond. De werkelijke vruchtbare grond is dus de Denkgeest van God of het denken met God.

Het gaat mij om het merkteken!!  Het fascineerde mij en ging hierover nadenken .Merkteken wordt gebruikt als symbool, logo om een boodschap over te dragen.  Zo is al wat wij waarnemen een symbool als boodschap het merkteken  (symbool merkteken van de Heer). Jezus zegt: kijk naar wat voor u is en het zal zich openbaren. Ook Mozes heeft in dezelfde betekenis een uitspraak. Het volk moet naar de koperen slang kijken en ze zullen leven. Koper heeft een betekenis van graad van bewustzijn, de slang is op zich een symbool van het kwaad. Het volk moet  in zichzelf kijken door welk kwaad zij zich hebben laten bijten of ziek zijn geworden. Het is bekend dat de slang een gif uitspuugt waar de mens dood aan gaat) Het kwaad of negatief denken veroorzaakt een proces wat gifstoffen in het lichaam produceert. Nu is het zo dat wat wij waarnemen onze innerlijke gedachtewereld is, onze innerlijke staat van ons bewustzijn We kunnen aan de hand van onze waarneming aanschouwen waar wij ons in ons groeiproces bevinden. Met het oog op wat deze dagen ons bekend werd gemaakt vond ik het heel wonderlijk,  bijzonder, vreugdevol en hoopvol. Juist om er naar te kijken, niet met de ogen van de wereld of van het lichaam maar met de ogen van Christus. Kijken naar de symboliek of het merkteken wat God ons meegaf. En zie, “er vind een troonswisseling plaats”  Jezus zegt dus:: kijk  naar de boodschap ( teken-merkteken) zal zich openbaren!. Wat we waarnemen is dus de inhoud van onze innerlijke wereld. Er is een troonswisseling op handen!!!!  Het is geen toeval denk ik dat dit nu gebeurt, met al de gegevens over een nieuwe tijd die is aangebroken. De hele wereld (onze denkgeest) krijgt de kennis van een troonswisseling. De betekenis die de wereld eraan heeft gegeven is niet belangrijk, de waarheid of echte betekenis is de geestelijke, of het merkteken, de symboliek van de waarneming. De Zoon gaat op de Troon plaatsnemen, er is een ontwaken ophanden .Wat een openbaring!!! Voor het verstand is dit moeilijk te bevatten en toch geloof ik dat dit de waarheid is!!!!.
En de heer gaf Kaïn een merkteken  om te voorkomen dat ieder die hem ontmoette hem zou doden. [

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

Links naar deze post:

Een link maken

<< Homepage