De Bijbel is een diepzinnig boek vol geheimen. Als je het woord op de juiste manier leest, niet het verhaal als belangrijkste maar haar boodschap, gaat het Woord zich openbaren. Wij lezen meestal niet wat er staat.

vrijdag 15 november 2013

U HEBT ZIJN WOORDEN GEHOORD MAAR GEEN GESTALTE GEZIEN

Wat alleen kan een persoon die gehypnotiseerd is weer bij zijn ‘normale‘ bewustzijn brengen? Dat kan alleen een stem. Zo is het ook met ons. De Bijbel spreekt over Gods Stem. God is geen persoon en heeft geen vorm, het is een Stem. Deze Stem vraagt God naar te luisteren. Wij zijn ook gehypnotiseerd, wij leven als in een droom. Deze wereld is niet echt het is een illusie. Het ego heeft deze wereld gemaakt, het is de duivel in de H. Schrift. Het heeft bijna de macht van God en daarom heeft ze deze wereld kunnen maken alsof die voor ons echt lijkt. Deze wereld is gemaakt voor de belangen en om te overleven van het ego. Het is niet de werkelijke wereld, het is het beeld dat voor Gods Aangezicht is geplaatst.
Deze wereld is een wereld van symbolen of beelden.


Dt. 4, 12

U hebt toen wel zijn woorden gehoord, maar geen gestalte gezien. Er was alleen maar een stem. De heer heeft u toen zijn verbond geopenbaard en u bevolen om het uit te voeren: de tien geboden die Hij toen op twee stenen platen heeft gegrift. En mij heeft de heer in die tijd bevolen u te onderrichten in de voorschriften en bepalingen die u moet volbrengen in het land dat u aan de overkant in bezit gaat nemen. Omdat u geen gestalte gezien hebt toen de heer u bij de Horeb uit het vuur heeft toegesproken, moet u zorgen dat u niet zondigt door beelden
te maken van welke gestalte dan ook, of het nu de vorm van een man of een vrouw is, de vorm van een dier dat op het land leeft, de vorm van een vogel die langs de hemel vliegt, de vorm van een of ander kruipend gedierte of de vorm van een vis die in het water onder de aarde leeft.

Het is zo fascinerend hier over na te denken, hoe wij als 'echt' maar toch in een illusie leven. Er is bijna niet aan te ontkomen om niet te denken dat het echt is. Alleen ishet onmogelijk hier uit te ontwaken, daarom is deze Stem namens God zo belangrijk en hebben wij hulp van de hemel nodig, Zijn engelen, Christus, Moeder Maria en de heiligen. God zegt dat we hier niet alleen uit kunnen ontwaken. Daarom is De Stem in de Bijbel de Stem in ons innerlijke, zo betekenisvol en nodig om naar te luisteren. Alleen moeten wij voorzichtig zijn hoe wij het Woord lezen. Het Woord is niet van deze wereld maar van Gods wereld. Wij moeten haar daarom met de Geest lezen en niet met het verstand of naar de wetten van deze wereld. De wetten van Gods wereld zijn anders dan de wetten van deze wereld, die gemaakt zijn door het ego. Het Woord is het merkteken( symbool) dat God de mens ( Kain) ons gegeven heeft. Het Woord dienen we symbolisch te lezen.
Huis staat voor geborgenheid, dier als het lagere bewustzijn in de mens, wat geofferd dient te worden. Voedsel wat opgenomen wordt zoals brood en water is geestelijk voedsel, enzv.

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

Links naar deze post:

Een link maken

<< Homepage