De Bijbel is een diepzinnig boek vol geheimen. Als je het woord op de juiste manier leest, niet het verhaal als belangrijkste maar haar boodschap, gaat het Woord zich openbaren. Wij lezen meestal niet wat er staat.

woensdag 25 december 2013

ZIJ ZULLEN ZICH NIET VOOR NIETS MOE MAKEN


Deze wereld is werkelijk de wereld van de afgoden, de beelden of het ego. In de Bijbel de mammon genoemd, het is deze die over deze wereld heerst., als wij vanuit het ego leven en dat doen we allemaal, Bijna niemand heeft onvoorwaardelijk lief. Onze liefde is niet onvoorwaardelijk zoals Gods liefde. Onze liefde beantwoord niet aan Gods wetten. Wij denken dat we lief hebben maar het is niet met de Liefde van God.

Jes. 55-8 kwb
Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten,

De liefde van deze wereld is eigenlijk ego liefde, ze is speciaal, van de een houden we meer als van de ander dit geldt voor alles wat we waarnemen. Dit is voor het verstand moeilijk te bevatten, het verstand hoort niet bij de geest maar bij het lichaam, het lichaam kan niets begrijpen van Gods wereld.

Jezus had onvoorwaardelijk Hij getuigt hiervan bij een antwoord dat Hij geeft op een menigte mensen.
Marcus 3- 32
Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.’Hij antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. Het is een diepzinnig maar het heeft te maken met onvoorwaardelijke liefde.
Misschien de meeste nu zullen denken aan de liefde van het huwelijk. Jezus is ook hier heel duidelijk in en later hier over iets meer uitleg.
Marcus 12 20
Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen; de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen; en met de derde ging het net zo. Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht van God. Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel.
Bij God heeft het huwelijk een andere betekenis. Het is het eenwoorden met de hemelse bruidegom of de Vader, het heeft niets te maken met een aards huwelijk.
Het ego heeft de betekenis aangepast aan zijn wetten of de wetten van deze werled, Gods wetten zijn van een andere wereld. Het huwelijk in deze wereld is een overleving strategie van het ego. Zonder deze uitbreiding wat meestal de bedoeling is kan het ego niet overleven. Zonde betekent in het Hebreeuws letterlijk: ” vergissing” In deze contex leven we dus echt in zonde, het ‘leven hier in deze wereld is een vergissing, we zijn geen lichaam. We zijn geest, allen tezamen een Geest, de Enige Zoon van God..
De wetenschap heeft onlangs ontdekt dat het universum of Universa holistisch is wwz dat elk deeltje alles bevat van het geheel. Nu is het dan ook duidelijk dat veelheid ook eenheid is. Vele zonen van God een Zoon. Een cel van de mens bevat de hele kosmos.
Misschien een beetje ingewikkeld maar als je Bijbel leest zoals God hem bedoelt heeft wordt dit je alles duidelijk. Wij zijn geen lichaam dus maar geest. Het is onze taak of de bedoeling dat we ons dit gaan herinneren of zoals de Bijbel het zegt, we moeten ontwaken uit de slaap of droom die we illusie noemen..
Bij Jesaja kunnen we lezen dat deze wereld niet Gods wereld is maar dat ze een verschrikking is.. Daar wij niet een zijn met God althans dat deken we en onze gedachten zijn niet die van God, wij denken van God gescheiden te zijn,leven we in een verschrikking Wanneer we weer een zijn met God met Hem het huelijk zijn aangegaan zal deze wereld de nieuwe aarde zijn wasar geen kinderen meer worden geboren voor de verschrikking.
Jes. 65 23 kwb
Zij zullen zich niet voor niets moe maken,
en geen kinderen ter wereld brengen voor de verschrikking
Jes. 65 22
Zij bouwen niet meer wat een ander zal bewonen
en planten niets waarvan een ander eten zal.
Als je dit mee naar binnen neemt en de geest zijn werk laat doen z\ie je de waareid van de woorden.
In letterlijke zin bouwen we een huis voor de ander of de volgende bewoner, als we dood zijn hebben we het voor de ander gebouwd. De wereld om ons heen is geen liefdevolle wereld maar een egoïstische wereld met bijna geen onvoorwaardelijke liefde.
Omdat Jezus onvoorwaardelijk lief had en nog altijd heeft geloof ik ook dat Hij geen dieren at als voedsel. Dieren horen bij het onvoorwaardelijk lief hebben.en niet om te doodden uit begeerte of voor het ego. Ook Paulus at geen vlees en die volgde Jezus. Waarom sloeg Jezus de handelaren van dieren voor de offers voor de tempel uiteen, Hij kon deze onrechtvaardige wreedheden niet verdragen.


0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

Links naar deze post:

Een link maken

<< Homepage